Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Productaanbod

De beschrijvingen van de aangeboden producten zijn opgesteld om een goede beoordeling van de verschillende artikelen mogelijk te maken. De foto 's en afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Let op: specifieke modellen zijn vervaardigd van glas, dit is een natuurproduct waardoor de kleur en kleurpatronen (licht) kunnen afwijken van de gefotografeerde producten.

Garantie

Wij staan er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen. In geval van gebreken zullen wij in overleg met u tot een oplossing komen.

 

Betalingsvoorwaarden

Indien u mij een opdracht geeft kan ik in voorkomende gevallen een aanbetaling van u verlangen. Voordat wij deze in behandeling nemen.
U kunt de facturen betalen via uw bank met vermelding van uw naam en opdrachtnummer.

 

Afhalen

Graag bij uw opdracht even aangeven of u uw bestelling komt afhalen. Ik  zorgen dan dat de bestelling voor u klaarstaat.

Verzenden
Verzendingen vinden plaats via de Nederlandse Post NL,  volgens de actuele tarieven  en afhankelijk van het gewicht van het artikel wat u heeft besteld. De kosten voor verzending worden apart vermeld in de factuur.

 

Problemen bij uw verzending:

Wat te doen bij transportschade?

 

Verpakking beschadigd bij aflevering:

Een schadebevestiging laten opstellen door de bezorger, betreft de beschadigde verpakking.

 

Goederen beschadigd bij aflevering:

Het desbetreffende vervoersbedrijf op de hoogte stellen binnen 24 uur, en een schadebevestiging laten opstellen, en binnen 24 uur schade melden bij mij.

Een schadebevestiging is nodig voor de afhandeling van de schade.